Skip to main content

Impressum

[]

Impressum overeenkomstig §5 Telemediengesetz (TMG, Duitse telemediawet)

Verantwoordelijk:
Stadtmarketing Hattingen e.V.
vert. door de 1e voorzitter, dhr. Dirk Glaser
Geregistreerd bij het Amtsgericht Essen
Registratienummer: 30737

Bedrijfsleider, overeenkomstig gem. §30 BGB (Duits BW): Georg Hartmann

Adres: Haldenplatz 3, 45525 Hattingen, Duitsland
Postadres: Postfach 80 04 56
Telefo0n: (0049) (0)2324 / 95 13 95

E-Mail: info (at) hattingen-marketing (punkt) de

Juridische verwijzingen >

Privacybescherming >

Vormgeving / Programmering / Onderhoud:
Prisma IT - Gresik und Schulz GbR
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, Duitsland

E-Mail: info@prismait.de
Website: www.prismait.de

Technische realisering met Typo3

 

 

Afbeeldingsbronnen:

Prijswinner fotowedstrijd zomeracademie HATTINGEN - Alexandra Gerlach

Fotolia © sinuswelle

Fotolia © Cara-Foto

Fotolia © Barbara-Maria Damrau


Elektronische communicatie
Aanvragen en verklaringen, die op schrift moeten worden gesteld, c.q. gegeven, kunnen momenteel niet in elektronische vorm, overeenkomstig§ 3a VwVfG NW ingediend worden, aangezien bij stad Hattingen nog niet aan de technische voorwaarden voor de ontvangst van elektronische documenten met een goedgekeurde elektronische ondertekening in de zin van de "Signaturgesetz"  (Duitse wet digitale ondertekening) voldaan is. 

Disclaimer:
Met de uitspraak van 12 mei 1998 heeft het Landgericht (arondissementsrechtbank) Hamburg besloten, dat de eigenaar van een website, die een link opvoert in sommige gevallen ook verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud van die link. De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid in deze - aldus het Landgericht - kan alleen voorkomen worden, wanneer men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. 
De stad Hattingen heeft op deze website ook links naar andere internetsites. Voor al deze links geldt: De stad Hattingen heeft generlei invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte sites en distantieert zich hiermee nadrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte sites op deze website. Dit geldt voor alle opgevoerde links op deze homepage. 

De inhoud van deze website wordt door de auteurswet beschermd. Het vermenigvuldigen van informatie of data, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder de daaraan voorafgegane toestemming van Stadtmarketingverein Hattingen e.V..
Alle gegevens en informatie en het gebruik ervan en elke login naar deze website en alles wat in relatie tot de website van Stadtmarketingverein Hattingen e,V, van Stadtmarketingverein Hattingen e.V.wordt gedaan, getolereerd of waarvan wordt afgezien is exclusief onderhevig aan Duits recht. Plaats van nakoming en juridische actie is exclusief in Hattingen.