Privacy

[] In principe laat u geen persoonlijke gegevens achter wanneer u onze site bezoekt. In enkele gevallen hebben wij echter uw naam en adres nodig. Wanneer dat het geval is, zullen wij u daarop attenderen.

Wanneer u er niets op tegen heeft, om met ons persoonlijke gegevens via het internet te delen, zodat wij bijvoorbeeld met u kunnen corresponderen of bestellingen kunnen plaatsen, dan behouden wij ons het recht voor, om deze gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken. 

Zodra u deze website bezoekt worden het IP-adres van uw provider alsook verdere gegevens (datum, tijd, bezochte site/pagina, etc.) op onze server opgeslagen. Dit gebeurt ihkv de gegevensbescherming. De gegevens worden bovendien anoniem geanalyseerd voor statistische doeleinden. Een verband tussen de opgeslagen data en uw persoon is uitgesloten. 

Wij gebruiken geen Active-X-Controls.
Wij gebruiken JavaScripts en Session-Cookies, die - afhankelijk van de browserinstellingen - gewist worden nadat u de website heeft verlaten of uiterlijk 24 uur na het verlaten van de website. 

Informatie m.b.t. het thema gegevensbescherming in het internet vindt u ook bij de 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen
Bettina Sokol
Postfach 200 444
D-40102 Düsseldorf
E-Mail: datenschutz@mail.lfd.nrw.de
Internet: www.lfd.nrw.de

U kunt ons online aanbod in principe gebruiken, zonder dat uw uw identiteit prijs moet geven. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze mailings of voor het adresbroek, of wanneer u ons online formulier gebruikt, zullen wij u naar uw naam vraag en naar andere persoonlijke informatie. Het vragen naar persoonsgerichte gegevens gebeurt alleen voor het aangegeven doel. U kunt helemaal zelf beslissen, of u deze gegevens wilt vermelden. 

Gegevensbescherming e-mail:
Mocht u per e-mail met ons willen communiceren, dan willen wij u er op voorhand, uit voorzorg op attenderen, dat deze informatie zodra ze verstuurd wordt door onbevoegden gelezen, vervalst of gewist kan worden. Vertrouwelijke gegevens kunt u daarom het beste via de reguliere post versturen. 
Wenn Sie E-Mails an die Stadt Hattingen senden, besteht die Möglichkeit, den Empfang der Nachricht durch Anfordern einer sog. Übermittlungsbestätigung zu überprüfen. Um diese Funktion zu aktivieren müssen Sie innerhalb Ihres Mail-Programms die Option “Übermittlungsfunktion anfordern” aktivieren. Sie erhalten dann eine automatisch generierte Nachricht, wenn die E-Mail in das Empfängerpostfach zugestellt wurde. Ihre Mail wird dann durch die zuständige Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter der Stadtverwaltung bearbeitet.

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren Rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben,
nehmen Sie bitte unter info (at) hattingen-marketing (punkt) de Kontakt mit uns auf.

 

 

Gegevensbescherming m.b.t.  Google Analytics

Deze website gebruikt  Google Analytics, een service van Google Inc. („Google“)  voor webanalyses. Door gebruiik van Google Analytics worden zgn. "cookies“, tekstbestanden op uw computer opgeslagen, die een analyse mogelijk maken van het websitegebruik..
De gegeneerde informatie met betrekking tot  uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan de server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om analyses met betrekking tot het websitegebruik door te voeren, zoals bijvoorbeeld geanonimiseerde evaluaties en grafieken bij page views en bezoeken. Deze website gebruikt de data uitsluitend voor marktonderzoek en voor de optimalisatie van de website. Google zal deze informatie eventueel aan derden verstrekken, indien dit wettelijk voorgeschreven wordt, of indien derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal nooit uw IP-adres en andere gegevens van Google met elkaar verbinden.
 

U kunt de installatie van cookies voorkomen, door uw browser software in te stellen; wij maken u  er echter op attent, dat in het geval van uitschakeling van cookies, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Met uw bezoek aan deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens, die over u door Google verzameld zijn, op de hierboven beschreven manier en met het hierboven toegelichte doel.